PLC-home.pl

...inteligentny dom zarządzany przez sterownik PLC

Połączenie pompy obiegowej c.w.u. ze sterownikiem PLC.

Założenia.

Chciałem aby PLC zajął się sterowaniem pompą cyrkulacyjną cwu (ciepłej wody użytkowej), czyli uruchamiał ją co kilka minut aby w rurach w domu była cały czas ciepła woda, ale wyłącznie gdy ktoś jest w domu.
Warunki działania: pompa ma działać wyłącznie jeśli alarm jest nie uzbrojony - czyli ktoś jest w budynku. Cykl: 80 sekund działania, 10 minut przerwy. Dzięki temu, w nocy (gdy uzbrajam alarm) lub gdy jestem w pracy nie marnuję energii pompki ani podgrzewacza wody.

Podłączenie fizyczne

Pompka c.w.u. działa od razu po podaniu zasilania 230V. Kabel przyłączeniowy 3x0,75 (na zdjęciu w peszlu ochronnym).

Pompa CWUPrzekaźnik sterujący CWUPrzekaźnik sterujący pompą cwu

Zapomniałem o położeniu pod tynkiem dedykowanego kabla dla pompy obiegowej c.w.u.. Jednakże w pobliżu pompki mam dużą puszkę z wyciągniętymi 400V i dwoma skrętkami z rozdzielnicy. Umieściłem więc w puszce przekaźnik 24V(zasilanie sterownika)/230V(zasilanie pompki). Sterownik podaje skrętką napięcie 24V, które zwiera (uruchamia) przekaźnik, ten zaś podaje 230V na pompę. (skrętka, czyli kabel UTP: 8x0.5)

Przekaźnik RELPOL RM85 1024
Schemat podłączenia pompy cwu

Wyjście 11 centrali Satel zaprogramowane jako wyjście aktywujące się uzbrojeniem alarmu.
Zasilanie wyjścia Y35 dostarczone z zasilacza sterownika.
Zbieżność numerów wejść (X) i wyjść (Y) jest przypadkowa.

Program sterownika PLC do zarządzania pracą pompy

Program główny

Program główny wykonuje się w pętli. Każdy z wierszy jest analizowany osobno, po kolei.
Funkcjonalności w programie głownym:
  • Jeśli alarm jest wyłączony (ktoś jest w domu) włączaj pompę na 80 sekund, co dziesięć minut.
  • Po uzbrojeniu alarmu wyłącz pompę
  • Po rozbrojeniu alarmu "przepłukaj" instalację (dostarcz ciepłą wodę)


Program PLc sterowanie pompą cwu

N019 - JEŚLI wejście X35 (sygnał od centrali alarmowej Satel) jest nieaktywne, czyli jeśli alarm jest rozbrojowny, WTEDY przejdź do podprocedury obsługi pompy o nazwie POMCWU

N020 - JEŚLI wejście X35 właśnie zostało załączone (ktoś uzbroił alarm), WTEDY wyzeruj (R - Reset) wskaźnik M0 (cykl pracy włącz/wyłącz pompę) oraz wyzeruj (wyłącz) wyjście Y12 - sterujące bezpośrednio przekaźnikiem.

N021 - JEŚLI wejście X35 właśnie zostało wyłączone (ktoś rozbroił alarm), WTEDY uruchom 2-minutowy cykl obiegu.

 

Podprogram pracy cyklicznej

80 sekund pracy pompy (wyjście Y12 sterownika), 10 minut przerwy, 80 sekund pracy... itd..

Program PLC sterowanie pompą cwu
Element binarny M1922 pulsuje dokładnie co 1 sekundę (wewnętrzny rejestr specjalny).

N000 - rozpoczęcie procedury POMCWU

N001 - TRYB PRACY (aktywne M0) - co sekundę podawaj impuls na licznik, C253 który liczy do 80 (sekund), gdy doliczy Resetuje M0 (przechodzi do trybu nieaktywnego). Jednocześnie czyści licznik (CLR).

N002 - TRYB NIEAKTYWNY - - co sekundę podawaj impuls na licznik, C252 który liczy do 600 (sekund), gdy doliczy Ustawia M0 (przechodzi do trybu pracy). Jednocześnie czyści licznik (CLR).

N003 - wyjście Y12 (bezpośrednie wyjście sterownika na przekaźnik) jest jednoznaczne ze wskaźnikiem M0.

N004 - Powrót z procedury.