PLC-home.pl

...inteligentny dom zarządzany przez sterownik PLC

Sterownie bramą garażową.

Wybór napędu bramy garażowej.

Podstawowym i najważniejszy kryteruim przy wyborze napędu bramy było posiadanie wejścia zewnętrznego umożliwiającego zamykanie i otwieranie bramy. Zdecydowałem się na bramę garażową Normstahl (oczywiście wyłącznie ze względów estetyczno-funkcjonalnch) oraz napęd Normstahl Ultra Excellent - ze względu na to że spełniał moje wymaganie dot. wejścia zewnętrznego.

Okablowanie - nie zastanawiałem się specjalnie podczas budowy tylko położyłem 1 skrętkę UTP idącą od napędu bramy garażowej, aż do rozdzielni.

Połącznie napędu bramy garażowej ze sterownikiem PLC.

Na tylnej ściance napędu są umieszczone gniazda RJ-11. Pierwsze gniazdo to wejście zewnętrznego impulsu. Instrukcja skrócona napędu.

Wejście sterowania zew. napędu Normstahl

Wejście 1 zewnętrzne napędu bramy działa na identycznej zasadzie co przycisk pilota - tzn. nie wybiera się kierunku zamknij lub otwórz tylko przełączenie na stan przeciwny. Gdy brama jest otwarta - zaczyna się zamykać, gdy jest zamknięta - otwierać. Informacja dla mnie najważniejsza - zwarcie pinu 2 oraz 4 w gnieździe nr 1 powoduje zamknięcie/otwarcie bramy. Uzbrojony w tą informację podłączyłem pin 2 i 4 napędu Normstahl do przekaźnika (wyjścia) sterownika PLC, który uruchamiając wyjście zamyka lub otwiera bramę.

Jak wykorzystać sterowanie przez PLC bramą.

Włącznik na ścianie.

Najprościej jest zaprogramować sterownik PLC aby przekazywał impuls z włącznika na ścianie (który sobie wybierzemy - w salonie, garaży itd) - ja mam przycisk w garażu - do napędu bramy Ultra Excellent.

Zamknięcie bramy po uzbrojeniu alarmu.

Do tej funkcjonalności potrzebna jest sterownikowi informacja czy brama jest otwarta czy zamknięta. Można ją łatwo uzyskać montując kontaktron do skrzydła bramu i podłączając go do alarmu. Alarm przekazuje do sterownika informację o stanie bramy (zamknięta bądź nie) a sterownik podejmuje zaprogramowaną akcję. Podłączenie alarmu Satel Integra do sterownika PLC opisane jest tutaj

Otwieranie bramy garażowej wraz z bramą wjazdową.

Przyłączając do sterownika PLC zarówno bramę wjazdową i garażową oraz niezależny odbiornik pilotów, możemy podjeżdzając pod dom jednym naciśnięciem pilota otworzyć obie bramy. I odwrotnie - wsiadająć w garażu do samochodu możemy jednym naciśnięciem przycisku na ścianie otworzyć na raz obie bramy.

Jak to się sprawdza w praktyce ?

Muszę przyznać, że bardzo dobrze i jest bardzo wygodne.