PLC-home.pl

...inteligentny dom zarządzany przez sterownik PLC

Odczyt parametrów pracy wentylacji.

Kontrola pracy wentylacjiObecnie mam możliwość ustawienia przez system zarządzania biegu rekuperatora i odczyt temperatur w kanałach. Jednak nie mam (jeszcze) podłączonego do centralnego systemu rekuperatora (cyfrowym interfejsem OpenTherm) - dlatego też nie ma odczytu dokładnych parameterów pracy wentylacji przez system zarządzania budynkiem.

Jak się dziś okazało, byłaby to bardzo pożyteczna rzecz. Po odpaleniu mojego reku na 3 bieg dało się słyszeć sporą głośność pracy instalacji. Po południu gdy byłem przy rekuperatorze odczytałem paramterty pracy:

Ilość nawiewanego powietrzaIlość wyciąganego powietrzaOpór kanałów nawiewowychOpór kanałó wyciągowych

178 (m3/h) - mierzona ilość nawiewanego powietrza
200 (m3/h) - mierzona ilość wyciąganego powietrza
288 (Pa) - opór kanałów nawiewu
149 (Pa) - opór kanałów wyciągu

Można zobaczyć, że panowało spore podciśnienie - więcej powietrza było wyrzucane (200) niż nawiewane (177). Rekuperator domyślnie powinien utrzymać parametr 200 jednak nie dawał rady ze względu na potężny opór powietrza na wejściu (stąd hałas - praca na max. obrotach).

Czyszczenie wentylacji

Winna była (nie po raz pierwszy) zabrudzona czerpnia powietrza - która była czyszczona ok. miesiąc temu!

Zatkana czerpnia systemu wentylacjiZatkana czerpnia systemu wentylacjiWyczyszczona czerpniaWyczyszczona czerpnia

Po czyszczeniu opór systemu kanałów nawiewowych spadł do 107 Pa, zaś wydatki wentylatorów w obie strony wyrównały się do 200 m3/h.

Ciekawostka

Przed założeniem czerpni z powrotem na ścianę zewnętrzną dokonałem także pomiarów:
69 Pa - bez czerpni
107 Pa - z czerpnią
Można zatem stwierdzić, że ten model czerpni powoduje opory ok. 40 Pa. Niby nieciekawa liczba, ale dobierająć inną czerpnię z mniejszymi oporami można zaoszczędzić kilka złotych rocznie na prądzie pobranym przez wentylatory.

Odczyt cyfrowy parametrów pracy wentylacji do sterownika PLC.

Standard OpenThem umożliwiający "wyciągnięcie" dokładnych parametrów pracy sprzętu HVAC nie jest popularny, ale jak sama nazwa "Open" wskazuje - jest dostępny. Mam jego specyfikację (do znalezienia w internecie) i plany zabrać się do budowy konwertera magistral - oczywiście na RS-485 z MODBUSem :). Docelowo oczywiście dołączając go do całości systemu pomiarowego i wizualizacji SCADA.