PLC-home.pl

...inteligentny dom zarządzany przez sterownik PLC

Połączenie alarmu Satel do sterownika PLC.

Najważniejszymi "oczami i uszami" sterownika są czujniki ruchu systemu alarmowego. PLC otrzymuje od alarmu informacje:
 • w których pomieszczeniach przebywają mieszkańcy
 • jaki jest stan systemu alarmowego
 • informacje o uzbrojeniu i rozbrojeniu stref alarmu
 • informacje o alarmach - np. pożarowym
 • otwarcie/zamknięcie drzwi i okien

Wszystkie te informacje są potrzebne sterownikowi, aby mógł wykonywać akcje sterowania odbiornikami. Z moich obserwacji wynika, że są one także najważniejsze i najczęściej używane.

Sprzęt

Dużo by można napisać o wyborze i konfiguracji systemu alarmowego. Jednak głównym tematem wpisu jest integracja w jeden system zarządzania budynkiem. Wybrałem alarm polskiej produkcji Satel - centrala Satel Integra 64. Główne aspekty które zadecydowały o wyborze tego alarmu:
 • Bardzo dobra dokumentacja - szczegółowo opisana zarówno warstwa hardware'owa jak i software'owa
 • Modularna możliwość rozbudowy - ekspandery rozszerzające o wejścia, wyjścia i interfejsy
 • Wyjścia zarówno przekaźnikowe jak i tranzystorowe
 • Mnogość typów wyjść - każde z wyjść można zaprogramować na sto (dosłownie) metod reakcji, przy czym każda reakcja jest jeszcze konfigurowana parametrycznie - np. wyjście 11 zostaje zaprogramowane iż staje się aktywne gdy czujka 1,2 i 7 wykryje ruch tym sposobem otrzymujemy wyjście aktywowane np. ruchem w salonie/kuchni.
 • Posiada interfejs RS-232 i RS-485 do którego producent ujawnia specyfikację(!).
 • Po pewnym czasie użytkowania okazało się, że Satel jako producent ma dobry i kompetentny support

Podłączenie centrali alarmowej ze sterownikiem PLC

Centrala satela wyposażona jest domyślnie tylko w 4 wyjścia silnoprądowe (które mogą podać napięcie) jednak zostają one szybko wykorzystane do podstawowych funkcji systemu alarmowego: 1. Zasilanie czujek, 2. Zasilanie czujek mikrofalowych, 3. Syrena dźwięk, 4. Syrena błyski.

Pozostałe 12 wyjść to wyjścia typu OC (Open Collector), nie potrafi ono podać napięcia a jedynie - zewrzeć do "masy" czyli tzw. COM (Common). Z 12 wyjść OC jednak znów (w moim wypadku) 6 z nich zostało użytych na nadajnik agencji ochrony (sygnały włamania, pożaru, usterki, braku 230V itd..). Pozostało mi na płycie głównej tylko 6 wyjść OC. Na szczęście można dokupić płytę rozszerzeń i mieć nowe kolejne wyjścia.

Dyskusja nt. wyjść OC na forum

Chcemy przesłać sygnał z centrali alarmowej do sterownika:

Schemat przyłączenia wyjścia OC do sterownika PLC

Wyjście OC centrali alarmowej zwiera w stanie aktywnym pin wyjścia do ziemi, więc wejście sterownika powinno być aktywowane zwarciem tego wejścia do ziemi. Zgodnie z danymi producenta sterownika FATEK (rozdział 6, hardware guide) - wejście sterownika jest aktywowane prądem max. 7mA, zaś wydajność prądowa wyjścia Satela to 50mA - jest ok. Aby móc połączyć te dwa systemy zastosowałem konfiguracje sterownika w układzie przedstawionym obok.

Przepływ sygnałów

Alarm Satel ma pełnić swoja podstawową funkcję czyli zbierać sygnały wejściowe z różnego rodzaju czujek (kontaktrony, czujniki ruchu, pożaru).
Alarm ma do dyspozycji kilka wyjść, którymi może komunikować sterownikowi PLC stan swój oraz czujek - trzeba te wyjścia zaprogramować.
Przykładowo, programujemy alarm Satel Integra aby:
Wyjście 13 było aktywowane "21. Wsk. czuwania"
Wyjście 14 było aktywowane "14. Naruszenie wejścia" + dodatkowo wskazujemy które wejścia uruchamiają to wyjście np. czujka w korytarzu.

Teraz po podłączeniu wyjść alarmu Integra do wejść sterownika PLC mamy w sterowniku PLC sygnały o uzbrojeniu alarmu (na jednym wejściu sterownika PLC) i jak i o ruchu w korytarzu (na drugim wejściu sterownika PLC).

Możemy teraz oprogramować sterownik aby włączał światło na 30 sekund (licznik czasu) jeśli wykryje ruch i jeśli alarm nie jest włączony.

 

O praktycznym wykorzystaniu sygnałów np. czuwania czy obecności w pomieszczeniu można przeczytać w kolejnych rozdziałach.